Vragen en antwoorden

Kan ik mijn donaties aftrekken van de belastingen?

Nee, in principe niet. Stichting MIES, de uitvoerende partij achter Ons Basisinkomen, heeft geen ANBI-status. Mocht je zo’n grote donatie overwegen dat aftrekbaarheid wel heel fijn zou zijn, neem dan contact met ons op, dan gaan we samen met onze notaris kijken wat de mogelijkheden zijn.

Back to Index

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik dat basisinkomen krijg?

Meestal wel. Bij de meeste uitkeringen geldt dat inkomsten worden gekort op je uitkering. Vaak zelfs volledig. Bedenk ook dat dit basisinkomen slechts één jaar duurt en dat daarna je rechten op een uitkering veranderd kunnen zijn. En bedenk ook dat dit alles niet alleen geldt wanneer je zelf een uitkering ontvangt, maar ook als iemand anders uit jouw huishouden er een krijgt. Onderzoek dit dus goed voordat je een basisinkomen accepteert!

Back to Index

Moet ik belasting betalen als ik dat basisinkomen krijg?

Fiscaal gezien is het basisinkomen in dit geval een gift. Of liever gezegd: een heleboel kleine giften (van de donateurs), die door ons worden doorgesluisd. Het is geen inkomen uit arbeid of onderneming. In de inkomstenbelasting valt het in box drie (vermogen): als je bankrekening door het basisinkomen aan het eind van het jaar flink is gegroeid, dan kan het zijn dat je over de toename belasting moet betalen.

Back to Index

Hoe kan ik me aanmelden om kans te maken op OnsBasisinkomen?

Dat doe je door je aan te melden via dit formulier.

Back to Index

Moet ik me na iedere verloting opnieuw aanmelden om kans te maken?

Nee, dat hoeft niet. Wanneer je je eenmaal hebt aangemeld, zul je bij iedere loting meedoen. De enige uitzondering hierop is wanneer jij een keer geloot wordt als de gelukkige ontvanger van het OnsBasisinkomen en besluit het te accepteren. Daarna verwijderen we je uit de lijst en doe je niet meer mee voor nieuwe verlotingen.

Back to Index

Hoe wordt het basisinkomen verloot?

Om te zorgen dat het basisinkomen succesvol verloot wordt, hebben we een protocol opgesteld. Dat kun je hier lezen.

Back to Index

Moet ik doneren voordat ik mezelf kan aanmelden voor een basisinkomen?

Nee, die twee dingen hebben niets met elkaar te maken.
Het is niet zo dat je een lootje koopt en dan mee mag doen. Als je het tof zou vinden om een basisinkomen te krijgen, kun je je aanmelden. En als je het project wilt steunen, kun je doneren. En je kunt ook allebei doen.

Back to Index

Bij invoering van een basisinkomen zou er toch van alles veranderen wat met dit experiment niet verandert? Wat kun je dan leren van dit experiment?

Dat klopt.
Als experiment heeft het nog wel meer beperkingen:
de omvang van de steekproef;
de selection bias doordat mensen zichzelf moeten aanmelden;
de afhankelijkheid van de donateurs.
We hopen vooral (kwalitatief) materiaal te verzamelen over hoe het leven van de ontvangers verandert als ze een jaar lang verzekerd zijn van een inkomen zonder dat hier verplichtingen of controles tegenover staan.

Back to Index

Waarom hebben jullie al iemand uitgekozen voor het eerste basisinkomen?

Vooral om marketing-redenen.
Een campagne komt makkelijker op gang als er een gezicht op zit. Frans Kerver figureert in de uitzending van VPRO’s Tegenlicht over het basisinkomen van 12 april 2015, dus dat was publicitair een mooi vertrekpunt.
En verder staat Frans model voor een grote groep Nederlanders: mensen die maatschappelijk zeer actief zijn, maar daar nauwelijks van rond kunnen komen.

Vanaf het tweede basisinkomen is de ontvanger niet van tevoren bekend; het kan iedereen zijn die zich heeft aangemeld.

Back to Index

Hoe kan ik helpen?

Je kunt op verschillende manieren bijdragen:

  • Door te doneren
  • Door je verhaal te vertellen
  • Door je aan te melden als nieuwe kandidaat
  • Onze onze informatie te delen op je eigen social media

Denk je ons op nog een andere manier te kunnen helpen? Neem dan contact op met MIES.

Back to Index

Van 1000 euro kan je toch niet leven?

De hoogte van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is misschien we het moeilijkste ‘detail’. Van € 1000 netto zullen weinig mensen kunnen rondkomen, maar het basisinkomen is individueel, dus met zijn tweeën heb je al een stuk meer dan wat veel huishoudens nu verdienen. “Zeg je dan dat iedereen maar samen moet gaan wonen?” We zeiden het al: een moeilijk detail. Wij hebben er geen andere mening over dan dat het voldoende moet zijn om “sober maar volwaardig” van te kunnen leven. In ons experiment hebben we voor het ronde getal van € 1000 per maand gekozen, omdat dat voldoende ruimte biedt om een echte verandering in je leven aan te brengen.

Back to Index

Mag iedereen zich aanmelden als kandidaat?

Je mag je aanmelden wanneer je tussen de 18 en 67 jaar oud bent en Nederlands ingezetene bent.

Die leeftijdsgrenzen hebben we gekozen omdat er voor mensen jonger dan 18 en ouder dan 67 al onvoorwaardelijke uitkeringen bestaan: de kinderbijslag en we AOW.

Back to Index

Heeft de emancipatie er iets aan?

Ja.
Voor veel mensen is dit zelfs het belangrijkste argument voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Als iedereen verzekerd is van voldoende middelen van bestaan, zijn er geen mogelijkheden meer om mensen uit te buiten op basis van economische afhankelijkheid. Ook biedt een basisinkomen nieuwe mogelijkheden aan mensen die nu als onvoldoende productief (“onrendabel”) aan de kant zijn gezet: als zij niet met werken “de kost hoeven te verdienen” kan er weer oog zijn voor wat ze wél kunnen.

Back to Index

Krijgt de vrouw van de tandarts, ook een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Ja
Het basisinkomen is er voor iedereen. Het is een basisrecht voor ieder mens.
De vrouw van de tandarts heeft hierdoor haar eigen geld en zij is daarmee niet afhankelijk van haar man.
Maar ook de tandarts ontvangt het. Hierdoor kan hij de keuze maken 1 dag minder te gaan werken en kiezen om er bijvoorbeeld voor zijn kinderen of bejaarde ouders te zijn.
Maar het basisinkomen is geen gratis geld, het is natuurlijk niet zo dat iedereen er op vooruit gaat. De tandarts en zijn vrouw zullen waarschijnlijk over het bedrag dat ze bovenop het basisinkomen verdienen meer belasting gaan betalen. Hoe het netto voor ze uitpakt hangt af van hoe je het belastingstelsel precies inricht.

Back to Index

Wat vindt de politiek ervan?

Binnen de Nederlandse politiek wordt heel verschillend gedacht over het basisinkomen. Het komt niet voor in de verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen, maar binnen vrijwel elke partij zijn voorstanders te vinden. Ook zijn de politici in de gemeenten hierin over het algemeen wat ruimdenkender dan hun collega’s in Den Haag.

Onze inschatting is dat we van de politiek op dit moment niet al te veel hoeven te verwachten en dat we de bal zelf aan het rollen zullen moeten zien te krijgen.

Back to Index

Waarom zijn mensen eigenlijk tegen een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

 

Een basisinkomen lijkt voor sommigen zo’n goed idee, dat ze eenvoudig niet begrijpen dat er mensen tegen kunnen zijn. Er zijn twee belangrijke bezwaren die vaak genoemd worden. Het eerste gaat ongeveer zo: als je iedereen genoeg geeft om van te leven gaat niemand meer werken en dan verdienen we niet meer genoeg om iedereen genoeg te geven om van te leven. Dit kun je geloven of niet geloven, maar onze insteek is dat je het kunt onderzoeken: wat gaan de menden doen die een jaar lang een basisinkomen krijgen? Het tweede bezwaar is: als je de hele sociale zekerheid vervangt door een basisinkomen dan veroordeel je een grote groep mensen tot het bestaansminimum omdat ze geen mogelijkheden hebben om zelf iets bij te verdienen. Dat is een valide punt; wij denken daarom dat er altijd aanvullende regelingen nodig zullen zijn (maar wel veel minder dan nu).

Back to Index

Kan ik jullie inhuren?

Ja wij zijn in te huren.

Om te komen spreken, voorlichting of seminairs te geven of een workshop te organiseren over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen en/of ons experiment.
Onze groep bestaat uit economen, sociologen en ondernemers.
Neem rustig contact op via dit contactformulier.

Back to Index